Blue Horseshoe

Oppervlakte 375 M2

Blue Horseshoe is ingetrokken in het WTC Amsterdam en heeft mij vrij gelaten om een passend design te ontwerpen. Warm, vriendelijk, open space en transparant zijn de belangrijkste pijlers die in onze gesprekken naar voren kwamen.