Werken in een open space

Bij de gedachte aan open space gaan bij veel mensen de nekharen overeind staan. Veel geluidsoverlast, slechte ventilatie, geen privacy en het gevoel van haringen in een ton. Dit klopt helemaal, maar er wordt tegenwoordig geen echte open space meer gebouwd.

Mensen verwarren open space dan ook met werken in een kantoortuin, zoals deze in de jaren 70 gebouwd werden. Met de komst van de computer, een persoonlijke telefoon en de printer werd het werken in een kantoortuin onmogelijk. Als reactie hierop kreeg iedereen in de jaren 80 en 90 een eigen kantoor. Het teamgevoel en de verbondenheid met het bedrijf verdween omdat iedereen in zijn eigen hokje werkte. Er moest iets gebeuren en de interieurarchitecten van die tijd stonden voor een lastig pakket. Open space en het gesloten kantoor concept bleken niet werkbaar en onmenselijk. Hoe gaan we dan kantoren ontwerpen?

De belangrijke omschakeling

Van 2000 tot 2010 zijn veel interieurarchitecten aan het zoeken naar de nieuwe manier om een functioneel kantoor te bouwen. De stijl is in die tijd nog redelijk klinische en je vraagt je dan ook vaak af of je in een kantoor binnen loopt of in een ziekenhuis. Er werd gedacht dat de uitstraling belangrijker was dan de functie, in e decennia’s hiervoor was er namelijk weinig aandacht aan de uitstraling besteed. Daarnaast gaat de digitale wereld super snel,  het is bijna niet bij te houden hoe de manier van werken er over 2 jaar uitziet. In deze jaren zijn wijze lessen geleerd en de belangrijkste omschakeling komt dan ook rond 2010

In plaats van het ontwerpen voor het management, krijgt de interieurarchitect eindelijk de vrijheid om met de medewerkers in gesprek te gaan. Ouderwetse bazen veranderen in collega’s en de extreme hiërarchie verdwijnt grotendeels uit het bedrijfsleven. Met deze vrijheid kunnen interieurarchitecten echt gaan inventariseren wat de medewerkers nodig hebben. Hoe wil je werken? Hoe bouwen we een team op? Wat is er nodig om beter te communiceren? Allemaal zeer belangrijke vragen die nooit eerder aan de juiste mensen waren gesteld. Eindelijk wordt er naar de gebruikers geluisterd in plaats van opgedrongen. Wat willen die gebruikers dan?

Hoe krijg je een open space werkend?

Er zijn twee soorten open space. Geluid open space en een stilte open space.

In de geluid open space wordt er in de open space overlegd en gebeld. Afgesloten ruimtes zorgen voor rustige plekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden.Deze open space is erg geschikt voor communicatie tussen de medewerkers.

In de stilte open space is iedereen geconcentreerd aan het werk en dezelfde afgesloten ruimtes worden gebruikt voor overleg en bellen. Deze twee soorten open space kunnen, mits akoestische gescheiden, samen in één gebouw aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende behoeftes van afdelingen in een zelfde concept en uiterlijk te realiseren.

Hoe krijg je een open space werkend? Je krijgt een telefoontje dat je moet opnemen. Dan wil je niet zoeken naar een afgesloten ruimte maar direct ergens naar binnen stappen. Je staat te overleggen aan je bureau en iedereen om je heen heeft er last van. Ook hier is het belangrijk om snel samen in een afgesloten ruimte te kunnen zitten. Het is dus belangrijk om in de open space voldoende afgesloten ruimtes te hebben waar mensen zich snel terug kunnen trekken. Afhankelijk van de grote van de afdeling en de werkzaamheden die ze uitvoeren, kan er bepaald worden hoeveel ruimtes er nodig zijn om een open space te laten werken. Deze ruimtes moeten ook niet boekbaar zijn, iedere handeling is er één teveel en zorgt ervoor dat de ruimtes niet juist gebruikt worden.

Combineer functies die bij elkaar horen. Vaak zie ik een printer naast een koffieautomaat staan. Leuk, komen mensen elkaar tegen en dan krijgen je een teamgevoel. Als ik haast heb en de toner is op, is het zeer vervelend als naast me collega’s staan te praten over voetbal. Verkeerde functies bij elkaar zorgt voor meer ergernissen en een averecht effect op het teamgevoel.

Heb je hulp nodig van een professionele interieurarchitect met ruime ervaring in het ontwerpen van open space? neem dan contact met me op, samen maken we er iets moois van!